บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น

วันที่ 20 ตุลาคม 2565 บริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณสถานประกอบการดีเด่น จากสำนักงานประกันสังคม ภายใต้นโยบายการขับเคลื่อนในระดับจังหวัดและระดับประเทศตามนโยบาย SSO TRUST 🎉🎉 โดยบริษัท มารีนโกลด์โปรดักส์ จำกัด (MRG) ได้เป็นอันดับที่ 1 จาก 11 สถานประกอบการที่ได้รับรางวัล 👏👏👏👏

ซึ่งผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลเป็นตัวแทนในการรับโล่รางวัล โดยรับมอบจากรองผู้ว่าจังหวัดสมุทรสาคร นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ 🏆🥇