งาน Seafood Expo North America 2023

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก เชิญชวนเข้าร่วมงาน Seafood Expo North America (SENA) ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารทะเลและกระบวนการผลิตและแปรรูปอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคอเมริกาเหนือ ระหว่างวันที่ 12 - 14 มีนาคม 2566 ณ อาคารแสดงสินค้า Boston Convention & Exhibition Center เมืองบอสตัน รัฐแมสซาชูเซส ประเทศสหรัฐอเมริกา


การเข้าร่วมงานดังกล่าวนั้นจะเป็นโอกาสอันดีของผู้ประกอบการไทยในการพบปะ สร้างเครือข่าย และการเจรจาธุรกิจร่วมกับผู้ซื้อและผู้ผลิตสินค้าอาหารทะเลจากทั่วโลก รวมถึงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการส่งออกสิ่นค้าอาหารทะเลและสินค้าอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถศึกษาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ https://www.seafoodexpo.com/north-america/

Public on 6th September 2022
Copyright of Thai Frozen Foods Association