สิทธิประโยชน์ดีๆ แบบนี้ ห้ามพลาด!

สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย จับมือ ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด จัดโปรโมชั่นสุดพิเศษ! สมาชิกสมาคมฯ รับส่วนลด 30% สำหรับการตรวจวิเคราะห์วัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ โปรโมชั่นนี้ครอบคลุมรายการตรวจวิเคราะห์ที่หลากหลาย อาทิ การตรวจน้ำตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข, การตรวจฉลากโภชนาการไทย ฉบับเต็ม, การทดสอบ Inorganic Arsenic สัตว์น้ำและผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ, การทดสอบ Nifursol (Nitrofuran Metabolite) ระยะเวลาโปรโมชั่น: 25 ตุลาคม 2566 - 30 มีนาคม 2567 เงื่อนไข: ส่วนลดดังกล่าวนี้ (ราคายังไม่รวม VAT 7%) เฉพาะกับสมาชิกสมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทยเท่านั้น ก่อนเข้ารับบริการขอความกรุณาแสดงเอกสารการเป็นสมาชิกสมาคมฯ ได้แก่ ใบรับรองการเป็นสมาชิกสมาคมฯ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 02 235 56 22-4 (ฝ่ายวิชาการ)